Krachtenbundeling maakt aankoop van meer gronden voor biodynamische landbouw mogelijk

Op 26 juni 2020 zijn Stichting BD Grondbeheer en Stichting Loverendale gefuseerd. De eigendommen van Stichting Loverendale, de biodynamische (BD) boerderijen Ter Linde en Wilhelminahoeve (samen 163 ha), komen onder de hoede van BD Grondbeheer. Ter Linde is de oudste BD boerderij van Nederland. Na de fusie beheert BD Grondbeheer 534 hectare, die in (erf)pacht wordt uitgegeven aan 21 boerderijen.

De fusiepartners gaan samen verder onder de naam BD Grondbeheer. De fusie gaat samen met een herstructurering: schulden worden geherfinancierd, achterstallig onderhoud wordt aangepakt en het eigendom en de exploitatie van de boerderijen worden van elkaar gescheiden. Ter Linde en Wilhelminahoeve krijgen elk een eigen erfpachter. Jaco Burgers en Tim Moerman nemen de BV over en blijven boeren op boerderij Ter Linde. De Wilhelminahoeve komt in de boerenhanden van Pim Clotscher.

Kees van Biert, voorzitter van het bestuur van Stichting BD Grondbeheer: “Wij zullen het erfgoed van Marie Tak van Poortvliet en Ineke van Strien zorgvuldig blijven beheren en zijn dankbaar voor de belangrijke impuls die zij aan de BD-landbouw hebben gegeven. Voor ons is deze schaalvergroting belangrijk, want wij hebben nu nog meer kracht om, samen met burgers, investeerders en beleidsmakers, te werken aan de groei van een landbouw waar bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en sociale samenhang voorop staan. Naast verdieping van de activiteiten van Stichting BD Grondbeheer via de fusie met Loverendale, streven we ook een verbreding van activiteiten na. Via een samenwerking met Herenboeren, Wij.land en het Triodos Regenerative Money Centre zijn plannen uitgewerkt voor de uitgifte later dit jaar van een obligatielening gericht op grote groepen particuliere beleggers en ook institutionele beleggers.”

Maria van Boxtel, voorzitter Stichting Loverendale, is verheugd over de fusie. “Met de fusie werken we samen aan het bereiken van onze gedeelde idealen. Door de schaalvergroting maken we investeringen in de ontwikkeling van zowel de Wilhelminahoeve als Ter Linde mogelijk. Stichting Loverendale was in het verleden ook altijd betrokken bij de exploitatie van de haar toevertrouwde bedrijven. Na de fusie doet de boer de bedrijfsvoering helemaal zelf. Hierdoor kunnen de biodynamische erfpachters met hun eigen aanpak de bedrijven tot bloei brengen.” Tim Moerman: “Het erfpachtcontract met BD-Grondbeheer biedt ons de ruimte om toe te werken naar een gemengd bedrijf waar akkerbouw, veehouderij, fruitteelt, bloemen en bijen mooi in samenhang zijn. Dat sluit goed aan bij de oorspronkelijke bedoeling.”

Lees het hele persbericht op de website van Stichting Grondbeheer