Peer Schilperoord is als bioloog afgestudeerd in Wageningen. Hij houdt zich met cultuurgewassen bezig en speciaal met granen. In zijn woonplaats Graubünden (Zwitserland) heeft hij graansoorten getest voor teelt in de bergen. Oorspronkelijk was zijn plan Udo Renzenbirnks boek Die sieben Getreide te bewerken. Na 1981, toen Renzenbrinks boek voor het eerst verscheen is er geen herziene uitgave gepubliceerd. De wetenschap heeft sinds die tijd grote vooruitgang geboekt, zowel op het gebied van de voeding, de archeologie als op het gebied van het onderzoek voor de biologisch-dynamische landbouw. De veredeling van granen voor de biologische en de biologisch-dynamische landbouw heeft zich sterk ontwikkeld en meer mensen voeden zich op basis van de antroposofie met granen. Een bewerking en herziening van Renzenbrinks boek was daarom niet zinvol. Zo is een heel eigen werk ontstaan.

Spannend en goed leesbaar – voor vakmensen en leken

Sieben Getreide verdiept het begrip van de grassen, die de aarde haar groen-gouden kleed schenken en de humuslaag vasthouden en vestigen. Het grootste deel van het boek karakteriseert het graan en de verschillende graansoorten. De veelvoud aan spannende details en het onderlinge verband tussen de fenomenen is voor al voor mensen die zich beroepsmatig met granen bezig houden, als producent, als verwerker, maar ook voor allen die meer over dit hoofdvoedingsmiddel willen weten.

Samen met de auteur is men verbaasd over de grote veelheid, die de natuur in het plantenrijk uit de relatief eenvoudige basisstructuur van de plant heeft laten ontstaan. Wist u, dat de granen zich ontwikkeld hebben uit gewassen met mooie bloemen? De grassen hebben zich in de loop van hun ontwikkeling tot de wind als bestuiver gewend en van de opvallende bloemen afstand gedaan.

De betekenis van graan in de menselijke voeding wordt zowel uit het perspectief van de moderne voedingsleer als uit het perspectief van de antroposofie beschreven. Beide perspectieven zijn belangrijk en vullen elkaar aan.

Het afsluitende hoofdstuk van Dorian en Antje Schmidt karakteriseert kort en bondig de verschillende graansoorten en hun betekenis voor de mensen. De voor iedere graansoort typische vormgevende krachten zijn door Antje Schmidt in mooie illustraties omgezet.

Uit de inhoud:

 • een karakterisering van graan en van de zeven granen
 • de betekenis van graan als voeding voor de mens
 • ATI gevoeligheid
 • de betekenis van de graansoorten vanuit de antroposofie
 • gerst, het oergraan
 • mais, de reus
 • rijst, water, licht en kiezel
 • gierst, warmte en droogte
 • rogge, het graan uit de kou
 • tarwe, veelzijdigheid in de groep
 • koolhydraten
 • kiezelzuur
 • geesteswetenschappelijke gegevens (Dorian en Antje Schmidt)

Algemene informatie

Hardcover, 144 p. 56 Afbeeldingen

Duitstalig

Uitgeverij: Kooperative Dürnau

ISBN 978-3-88861-090-5

webadressen: www.berggetreide.chwww.urpflanze.ch