Voor het bestuur van de Stichting zijn wij op zoek naar nieuwe leden. De Stichting Kraaybeekerhof met de Kraaybeekerhof Academie verzorgt educatie in het kader van de biologisch dynamische landbouw en de antroposofie. Stichting en Academie zijn gezamenlijk een van de gebruikers van het Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen en in die hoedanigheid lid van de onlangs opgerichte Coöperatie Kraaybeekerhof.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden, voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid. Voor de functie van penningmeester wordt een vervanger gezocht. Verder zou het bestuur liefst met 5 leden werken. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur (4 mannelijke leden) wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan vrouwelijke kandidaten.

Kijk voor meer informatie op de website van Kraaybeekerhof