Home - BD-Vereniging - Verslag winterconferentie Dronten 2017

Verslag winterconferentie Dronten 2017

Een prachtdag! De wondere wereld van de preparaten, een lied van Christie Moore, steengoed programma, vruchtbare ontmoetingen en heerlijk eten, dank dank!
Leo Oosterloo 

…. Bij de kleine lezinkjes werden die onderwerpen zo persoonlijk verteld, dat ik het stuk voor stuk als schoonheid en geluksmomenten beleefde.
Jola Meijer

Het was een fijne dag, de winterconferentie. Dank aan de BD-Vereniging, voor het samenbrengen van de mensen. Dit was voor het heilzame, werkzame “eiland” Warmonderhof een fijne inspiratie…!
Tjalling Sijperda

Winterconferentie 2017 Dronten
Levenskrachten en preparaten
24 februari 2017, Warmonderhof, Wisentweg 12 Dronten

10.00 Plenair I

Derk Klein Bramel heet ons welkom en geeft eerst het woord aan Maria van Boxtel, penningmeester van de BD-Vereniging.

Maria vertelt over het streven de begroting van de vereniging meer in evenwicht te brengen zodat we minder afhankelijk zijn van legaten. Daarvoor zijn meer reguliere inkomsten nodig, of we moeten drastisch snijden in de uitgaven voor Dynamisch Perspectief en personeel. Wie extra wil schenken aan de vereniging is hartelijk uitgenodigd dat te doen.

Petra Derkzen presenteert het onderzoeksproject over het gebruik van BD-Preparaten wereldwijd.
Nieuw bij dat onderzoek is dat de persoonlijke biografie als uitgangspunt is genomen om het werk van degen die geïnterviewd werd te plaatsen. Daardoor worden varianten, in het werk met BD-preparaten begrijpelijk.
Bekijk hier de powerpint-presentatie, of lees het hele rapport: BD preparaten en persoonlijke ontwikkeling

Benno Otter spreekt over Levenskracht, huidvorming en ik-aanleg. Een exposé over de zeven levensprocessen vormt de basis om naar de levensprocessen op een boerderij te kijken. De zeven levensprocessen – ademhaling, verwarming, voeding, in- en uitscheiding, instandhouding, groei en voortplanting – worden in verband gebracht met menselijke activiteiten.
Bekijk hier het overzicht: De zeven Levensprocessen

Vitaliteitsmarkt

Tijdens de Vitaliteitsmarkt zijn boeken en brochures te koop van de BD-Vereniging, De Zonnetuin, Paul Doesburg (Barstensvol Leven). Frans Romeijn en Ginneke de Graaf presenteren hun cursussen, o.a. over het maken van de BD-preparaten. De omvangrijke studie van Walter Stappung over het maken en het gebruik van de preparaten ligt ter inzage, net als het rapport over het gebruik van BD-preparaten wereldwijd. Chris Vree heeft watervitalisators en lichtwortel-poeders meegebracht. Paul Doesburg presenteert zijn werk in het Crystal-Lab. De preparatenkist en –potten van Lucas Croon en Floortje zijn te zien. En er is volop ruimte voor gesprek met elkaar.

Workshops

De volgende workshops hebben plaatsgevonden

Carmencita de Ruiter
Preparaten maken: een innerlijke zoektocht naar de Geestelijke Krachten
In deze workshop vertelt Carmencita de Ruiter van Stichting de Zonnetuin over het vegetarisch compostpreparaat. Hoe het is ontstaan, hoe je het kunt maken uit gedroogde delen van verschillende planten, maar vooral ook wat de belangrijkste voorwaarde is om het werkzaam te laten zijn op het land of in de tuin. Door één van de planten te vijzelen zoeken we een bewuste verbinding met de engelhiërarchie die verbonden is met deze plant.
Carmencita de Ruiter is docente bij Stichting de Zonnetuin in Haarlem.

Ruud Hendriks
Inleven in de preparaten
Preparaten zijn dragers van planeetkrachten. “BD is iets met de kosmos” kan door het karakteriseren van preparaten concreter worden, geeft de planeten kans om te landen. De Mercurius kwaliteit van het Kamille preparaat bijvoorbeeld is concreet te maken door te kijken waar en hoe Mercurius werkzaam is en wat de verbinding van Mercurius met Kamille en de runderdarm is. Door het benoemen en tekenen van kwaliteiten brengen we de compostpreparaten in beeld.
Ruud Hendriks is schoolleider van Warmonderhof.

Rik ten Cate
“Boer~Levenskracht~Kunst”
Welke blikrichting kan helpen om anders naar je boerenbedrijf en -werk te kijken? Hoe kun je als een levenskunstenaar je werk opvatten en je bedrijf creatief vormgeven, ook al is het op beperkte schaal? Kun je met zo’n blikrichting kijken naar je kwaliteiten, eenzijdigheden, tekortkomingen? En hoe kun je op ideeën komen daar wat aan te doen? Helpt het bijvoorbeeld om op het dak te gaan zitten?
Rik ten Cate is beeldhouwer en sectie-leider Beeldende kunsten bij de Antroposofische Vereniging.

Jan Weijsenfeld
Preparaat kwaliteit waarnemen
Is dit nou wat er bedoeld is?
Daar sta je dan met het pas uitgegraven preparaat in je hand. Elk jaar toch iets anders- qua kleur, qua geur. Wat neem ik er aan waar en beoordeel ik de kwaliteit? Vragen om samen mee bezig te gaan, kortom neem vooral vragen mee.
Jan Weijsenfeld werkt als tuinder en geeft sinds 2015 een praktische preparaten cursus.

Arjen Huese
De plant als zichtbaar geworden etherkrachten
In deze workshop neemt Arjen Huese je mee op onderzoek om in de verschillende plantenorganen de etherkrachten op het spoor te komen. Aan de hand van bladeren, bloemen, vruchten en zaden, en met behulp van een fenomenologische blik op de verschillende stoffen die de plant aanmaakt worden de aangrijpingspunten van de etherkrachten in de verschillende ontwikkelingsstadia van de plant navolgbaar gemaakt.
Arjen Huese werkt als docent groente- en bloementeelt en antroposofie op Warmonderhof.

Leen Janmaat
Werken vanuit de bron
In deze workshop kijken we met een fenomenologische blik naar het bedrijf in haar omgeving en samenhangen. Wat hoort er allemaal bij en hoe kan je als boer en ondernemer het bedrijf verder ontwikkelen.
Systemisch werken en opstellingen bepalen de werkvorm, dit begint met een heldere en scherpe vraag. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik de gezondheid van mijn veestapel versterken? Maar ook waar en hoe passen we BD preparaten toe in op ons bedrijf? Mocht u een dringende vraag hebben, neem deze mee en meldt u aan.
Leen Janmaat is adviseur bij het Louis Bolk Instituut en systemisch begeleider van bedrijven en organisaties

Derk Klein Bramel
Preparaten uitbreng service
Harald Wolber brengt preparaten uit bij biodynamische bedrijven in Hessen (Duitsland). Als een loonwerker, in een vaste werkrelatie, of om een boer in omschakeling op gang te brengen, helpt hij met het werk met de preparaten. Welke zelfstandige ondernemer zou zoiets in Nederland op willen zetten? Of is hier een andere vorm meer op zijn plaats? Wat zou je als boer willen overlaten, alleen het uitbrengen of juist ook het roeren?
Derk Klein Bramel is bestuurslid van de BD-Vereniging en coördinator van de landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging.

Benno Otter
De 7 Levens- en Leerprocessen en de preparaten
In de workshop gaan wij veel oefenen vooral om de preparaten planten te leren kennen. Wij zullen dit doen aan de hand van de 7 levensprocessen.
Benno Otter beheert als tuinman de groentetuin en het landschap rond het Goetheanum in Dornach.

Frans Romeijn
Vormkrachten waarnemen
Om zelf waarnemingen te krijgen in het gebied van de levenskrachten, moeten we onze blik naar binnen richten. We hebben zelf een levenskrachtenlichaam dat we kunnen waarnemen als we onze aandacht erop richten. In deze workshop maken we daar een begin mee. Vervolgens kunnen we gaan ervaren dat we dit eigen levenskrachtenlichaam kunnen gebruiken om diezelfde krachten bij planten of levensmiddelen waar te nemen.
Frans Romeijn geeft cursussen over vormkrachten-waarnemen en bd-preparaten

Plenair II

Impulsbijdragen:

Harmie Alkema , vertelt over haar werk bij Weleda. Ze demonstreert het potentiëren van water of alcohol in een grote fles. “Bij het ritmisch bewegen gaat de vloeistof zingen. Ik kon aan de toonhoren hoe sterk de alcohol was.” Ze laat alle deelnemers met hun hand een afdruk maken in eens tukje klei. Als je dat van elkaar bekijkt zie je hoe verschillen, hoe individueel elke afdruk is. Ook het potentiëren is een individueel werk.

Wouter Kamphuis, vertelt hoe bij hem op het bedrijf elke tweede zaterdag van de maand kiezelpreparaat gespoten wordt. Met zijn 75 teelten zijn er ook altijd wel meerdere gewassen die dat kunnen gebruiken. De keuze voor een ritmische en vaste planning bleek een goede manier om intensiever met het preparaat aan de gang te gaan.

Rik ten Cate maakt op het podium een steenmannetje van vier grote en een kleine kei. “Iedereen is met kunst bezig. Kunst hoeft niet, maar het maakt de ruimte waar je bent anders.” Een pleidooi voor meer samenwerking tussen boeren en kunstenaars “.., want dat is zo ontzettend goed voor de kunstenaars.”

Paul Doesburg, presenteert “Levenskrachten in beeld”. Zijn vragen “Wat zijn levenskrachten” en “Wat moet ik daar mee”. Het vertelt over het doorsnijden van een BD komkommer in plakjes van 1 cm. Geseald in cellofaan blijken die na een week weer aan elkaar te zijn gegroeid. Dat geeft hem een begin van een antwoord op de eerste vraag. De tweede vraag komt aan bod door verschillende voorbeelden van kristallisatieproven te laten zien. Je ziet onderscheid in de kracht van het centrum, de uitstraling van de vertakkingen, en de ordening in een groter of kleiner gebied. Dat kan je lezen als aanwijzingen voor de heelheid en vitaliteit van een product.

Reflectie:

Luc Ambagts interviewt Benno Otter. Benno zegt goed te zijn in compost maken en is verrast door de kwaliteit ‘oneindigheid’ die in zijn werkgroep bij het duizendblad genoemd werd. Het gesprek stokt op de vraag wat hij daarmee denkt te kunnen gaan doen. Is dat te snel? Inderdaad, volgens Luc, maar “Je kunt het nieuwe voorbereiden, door er over te fantaseren.” Bij het afsluiten van het interview nodigt Benno de deelnemers uit naar de Landbouw-conferentie in Dornach te komen waar hij een werkgroep over preparaten zal doen. “Daar zul je dat nieuwe toepassen!” maakt Luc zichtbaar. Vervolgens zijn alle deelnemers uitgenodigd in een journaling-sessie (snel antwoorden opschrijven, zonder al te veel er bij na te denken) te werken met dezelfde vragen: waar ben je goed in, wat is nieuw of belangrijk voor je geweest vandaag, wat zie je dat je daar mee kunt gaan doen, wie neem je bij dat voornemen in vertrouwen en wie kun je er bij betrekken.

Na de avondmaaltijden dansen we Franse volksdansen op muziek van Loodevie.

Veel mensen (circa 130 deelnemers) gaan tevreden naar huis.