Home - BD-Vereniging - Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017

De e-mail nieuwsbrief mei 2017 is verstuurd. Heb je hem niet ontvangen? Geef je e-mailadres door via info@bdvereniging.nl .

Wil je hem direct lezen…. lees dan verder.


Beste ….,

In deze nieuwsbrief een vooruitblik op het 80-jarig bestaan van de BD-Vereniging, aandacht voor de jaardag op 10 juni en een herinnering aan de mogelijkheden om te adverteren in Dynamisch Perspectief.

———————————————
BD-Vereniging 80-jaar
Een boer vertelde me dat zijn grond veel ijzer bevat. Vaak werkt dat storend op de plantengroei. Ik had net de vijfde voordracht van de landbouwcursus gelezen. Daarin staat o.a.: …dat het terugdringen van ijzer in een bodem, als dat nodig zou zijn, juist bevorderd wordt door op onschuldige plaatsen brandnetels aan te planten… De boer wist dat niet en was verrast dat te horen. De volgende week was ik weer op die boerderij. De stagiair – die ook bij het gesprek gezeten had – vertelde me meteen bij binnenkomst al wat hij had gedaan. Bij het schoonmaken van het helo­fytenfilter waren veel brandnetels uit het riet gehaald. Die had hij op verzoek van de boerin en in overleg met de boer elders op het bedrijf een plek gegeven. Ik was verrast zo snel al een concrete toepassing te horen van wat we – toevalligerwijs – besproken hadden!

In 1937 werd de BD-Vereniging opgericht. Het is mooi je verbonden te weten met een lange stroom mensen die de zorg voor de aarde en de zorg voor het voedsel ter harte gaat. De inzichten vanuit de antroposofie en met name uit de landbouwcursus vormen de basis voor onze ecologische en sociale successen. Het tachtig jarig bestaan zullen we vieren door op veel plaatsen in Nederland en Vlaanderen cursussen over de landbouwcursus te organiseren. Op de jaardag kun je al een voorproefje meemaken.

———————————————
Jaardag met Algemene ledenvergadering
Op 10 juni houden we op De Hondspol in Driebergen – samen met Stichting Grondbeheer – onze jaardag, met daarin de Algemene ledenvergadering. Het volledige programma van de jaardag vind je op de website bdvereniging.nl. Wil je komen, maar heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel via bdvereniging.nl/jaardag .

Naast het jaarverslag en begroting, de (her)verkiezing van bestuursleden en het voorstel voor de contributieverhoging willen we graag vier beleidsonderwerpen bespreken. Dat zullen we in vier groepen doen. Het gaat om de onderwerpen: Dynamisch Perspectief, Landbouwbeleid, Samen aan het werk, Verdieping. De basisvragen bij elk onderwerp zijn: Welke mogelijkheden zie je? Op welke manier kun je betrokken zijn bij de uitvoering? Hieronder lichten we die onderwerpen kort toe.

Dynamisch Perspectief – Ledencommunicatie tussen oude en nieuwe media
Redactie en bestuur hebben hun voorkeur besproken om het ledenblad – bij vier nummers per jaar – nog meer te richten op thema’s die in de BD-landbouw een rol spelen. Dat biedt de mogelijkheid om per thema in projectgroepen te werken. Een vernieuwd Dynamisch Perspectief vraagt om nieuwe vormen voor de communicatie met de leden. (met medewerking van Maria van Boxtel)

Landbouwbeleid – Werken aan transitie in de landbouw
Het bestuur van de BD-Vereniging houdt contact met veel instellingen en instanties die net als de BD-Vereniging een drastische verandering van het landbouwbeleid nastreven. Dat werk vraagt om een goede timing (wat is urgent, waar liggen kansen) en om een lange adem. (met medewerking van Piet van IJzendoorn en Derk Klein Bramel)

Samen aan het werk – Werken voor en door de BD-Vereniging
In 2016 hebben circa zestig mensen meegeholpen bij de uitvoering van allerlei werk, klussen en projecten binnen de BD-Vereniging. Als dat aantal verder groeit, dan groeit ook het effect dat we als vereniging hebben. (met medewerking van Luc Ambagts en Marteniek Bierman)

Jong en oud – Verdieping van biologisch-dynamische landbouw
Onder jongeren leeft een sterke behoefte aan inzicht in de essenties van de biologisch-dynamische landbouw. Welke vormen kunnen we ontwikkelen om de uitwisseling tussen ervaren mensen en minder ervaren mensen, tussen verdieping en vernieuwing te versterken? (met medewerking van Karin Stolk en Maria Inckmann-van Gaalen)

Je kunt op de jaardag zelf je keuze maken aan welke visiegroep je mee wilt werken.

———————————————
Adverteren in Dynamisch Perspectief
Het nieuwe nummer van Dynamisch Perspectief verschijnt op 1 juli. Deze aflevering staat in het teken van het 80-jarig bestaan van de BD-Vereniging. Het is mogelijk daarin te adverteren. Dat kan met een rubrieksadvertentie ZAAI! (€12,95 per 50 lettertekens, minimum-afname 150 lettertekens.) of met een hele of halve pagina. Het opgeven van advertenties loopt via Peter Sjoerdsma: 06 10107327, of info@bureau-sjoerdsma.nl. De tarieven en overige informatie zijn te vinden op de website bdvereniging.nl/adverteren .  Wees er snel bij, want de sluitingsdatum voor advertenties is 5 juni.

Graag tot ziens op de jaardag,

Luc Ambagts, beleidsmedewerker