Home - BD-Vereniging - Nieuwsbrief juni/juli

Nieuwsbrief juni/juli

De Nieuwsbrief juni/juli is net verschenen.  met daarin aandacht voor Excursie BD-Jong,
BD-Zomerschool, Reünie Warmonderhof, Verslag Algemene ledenvergadering, Flyer BD-Vereniging, de Stijgbeelden van Roelant de Vletter en Zaai in Dynamisch Perspectief.

Heb je hem gemist? Geef dan je naam en emailadres door aan info@bdvereniging.nl, dan krijg je hem de volgende keer wel.

Direct lezen kan hieronder:


Excursie BD-Jong
Nog niet alle details zijn bekend, maar de datum en de plaats al wel. Op 5 augustus organiseert BD-jong een excursie naar Kaasboerderij Noorderlicht, Gorissenweg 1, 4225 ST in Noordeloos.
Programma:
Inloop: 12.00-12.30
12.30 Biologische lunch met onder andere producten van eigen erf met aansluitend een rondleiding.
+/- 16.00 Einde
Volg de facebookpagina van BD-Jong voor het laatste nieuws: www.facebook.com/biodynamisch.jong

BD-Zomerschool
Voor de tweede keer organiseert de BD-Vereniging in samenwerking met Landwijzer en De Kollebloem een ontmoetings- en studieweekend voor jonge medewerkers en ondernemers in de BD-land- en tuinbouw. Boeren doe je niet alleen! Tijdens de BD-Zomerschool verblijf je een weekend met een groep gelijkgestemden op bio-dynamisch tuinbouwbedrijf De Kollebloem.  Overnachten kan met een eigen tentje op het gastbedrijf, in een B&B op De Kollebloem, of in de omgeving. De kennis en de ervaringen die je opdoet zijn direct gerelateerd aan de praktijk op het bedrijf.

Meer informatie over het programma en de kosten vind je op bdvereniging.nl/bdzomerschool
Aanmelden kan via landwijzer: www.landwijzer.be/bd-zomer-2017

Reünie Warmonderhof op 16 september
Ter herinnering, want iedereen weet het natuurlijk allang: op 16 september reünie op Warmonderhof ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de beste en leukste landbouwschool. Heb je je nog niet aangemeld? Ga naar warmonderhof.nl/70jaar .

Verslag Algemene ledenvergadering
Op een goed bezochte jaardag hebben we in de Algemene ledenvergadering het volgende besloten: Jaarverslag 2016 en begroting 2017 en 2018 werden goedgekeurd. Het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. De contributie voor het basislidmaatschap wordt per 1 januari 2018 als norm € 50,- met de mogelijkheid te kiezen voor een minimumbedrag of een steunbedrag van resp. € 40,- en €75,-. Voor beroepsleden worden de bedragen € 120,- , € 100,- , en €180,-.
Marteniek Bierman en Maria Incmann van Gaalen werden als nieuwe bestuursleden benoemd. Derk Klein Bramel en Maria van Boxtel werden herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar.
We konden ons verheugen in een enthousiaste deelname van veel leden.

Flyer BD-Vereniging
Hoe brengen we de zaak verder? Die vraag werd zowel op de jaardag als in de laatste bestuursvergadering gesteld.De BD-Vereniging is met 1500 basisleden en 350 beroepsleden de grootste boer-burger beweging in Nederland en Vlaanderen. We hebben een nieuwe flyer gemaakt waar in we met een paar woorden vertellen wat de BD-Vereniging is en waarom het belangrijk is om ook lid te worden. Ken je mensen die je wilt interesseren voor de BD-Vereniging? Vraag dan op de website een aantal exemplaren van de flyer aan:
Aanvragen Flyer BD-Vereniging.
Die kun je dan uitdelen in je winkel, op je werk, of bij de buren. Zo maken we de BD-Vereniging nog groter!

Stijgbeelden van Roelant de Vletter
Ledverlichting en substraat. “Infuuslandbouw” noemt Roelant de Vletter dat. De negatieve impact van die ontwikkelingen bracht hem ertoe weer stijgbeelden te gaan maken. 20 jaar geleden deed hij daarmee ervaring op bij Vrij Waterland, het BD-bedrijf van de Rudolf Steinerschool in Haarlem.
Om de kosten voor dit onderzoek te financieren introduceert hij de Stijgbeeld Onderzoek Volger. Dat zijn mensen die zich ook zorgen maken over onze voeding. Zij betalen 26 euro en krijgen een half jaar elke week een stijgbeeld via de mail. Ook kunnen mensen voor 10 euro een persoonlijke vraag stellen.
Iemand heeft zijn sla laten vergelijken met sla uit de supermarkt. Iemand wilde een stijgbeeld van lamsvlees. Er mogen nog wat meer belangstellenden komen. Als je interesse hebt, neem contact op met Roelant de Vletter. Alle informatie vind je op www.stijgbeeld.nl/

Zaai! in Dynamisch Perspectief
Al verschillende mensen hebben de weg gevonden naar Zaai! de rubrieksadvertenties in Dynamisch Perspectief. Al voor een klein bedrag breng je je oproep of aanbieding onder de aandacht van de grote groep lezers van ons tijdschrift.  Opgeven via Bureau Sjoerdsma – info@bureausjoerdsma.nl. De volgende uitgave van Dynamisch Perspectief verschijnt 30 september en heeft als thema: Wereldwijd. Advertenties voor deze editie insturen vóór 4 september 2017.

Een goede, werkzame en inspirerende zomer gewenst!

Luc Ambagts, beleidsmedewerker BD-Vereniging