Home - BD-Vereniging - Jaardag BD-Vereniging met Algemene ledenvergadering

Jaardag BD-Vereniging met Algemene ledenvergadering

Op 10 juni hielden we – samen met Stichting Grondbeheer – onze jaardag met daarin de Algemene ledenvergadering. We waren daarvoor weer te gast op Zorgboerderij De Hondspol in Driebergen: Gooijerdijk 20, 3972 MB Driebergen-Rijsenburg.

Het jaarverslag 2016, met daarin de uitnodiging voor deze dag is op 4 mei naar de leden verstuurd.

Je vind hier het Jaarverslag 2016 en de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering.

Formeel verslag Algemene ledenvergadering 2017

Tijdens de Algemene ledenvergadering werden jaarverslag 2016 en begroting 2017 en 2018 goedgekeurd. Het bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid.

Vrijwel unaniem werd besloten tot een wijziging van de contributie waarbij varianten ingevoerd zullen worden. De contributie voor het basislidmaatschap wordt per 1 januari 2018 als norm € 50,- met de mogelijkheid te kiezen voor een minimumbedrag of een steunbedrag van resp. € 40,- en €75,-. Voor beroepsleden worden de bedragen € 120,- , € 100,- , en €180,-.

Marteniek Bierman en Maria Incmann van Gaalen werden als nieuwe bestuursleden benoemd. Derk Klein Bramel en Maria van Boxtel werden herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar.