Mens en bedrijf in ontwikkeling

Biodynamische landbouw is voortdurend in ontwikkeling. Boeren en tuinders zien ieder jaar weer iets nieuws. Ze blijven zich verwonderen én blijven tegen nieuwe vragen oplopen. Dat geldt ook voor anderen die rondom de landbouw werken: winkeliers, sapmakers, imkers, voedingskundigen, handelaren. De BD-Vereniging zet zich op allerlei manieren in voor uitwisseling, intervisie, training en advies, zodat de mens zich aan de landbouw kan ontwikkelen en de landbouw zich aan de mens kan ontwikkelen.
Hieronder vind je informatie over:

-Boeren voor Boeren

-BD-beroepsontwikkeling

-BD-Master

-Collegiale Keten

Boeren voor Boeren

De BD-Vereniging is een nieuw initiatief gestart: Boeren voor Boeren. Een groep van negentien ervaren biodynamische boeren en tuinders is bereid om minder ervaren boeren te ondersteunen bij hun vragen. Praktische vragen over teelt, dieren of compost? Zoekende bij het toepassen van preparaten of het afstemmen op het wezen van je bedrijf? Tips voor samenwerken met klanten of collega’s?

Je vindt de ervaren boeren op deze lijst: LIJST ADVISEURS BOEREN VOOR BOEREN  De contact gegevens kunt je opvragen bij de projectcoördinatie, Hetty Bruins: boerenvoorboeren@bdvereniging.nl. Met de boer maak je vervolgens afspraken over de werkwijze.

Deze ondersteuning is gratis voor beroepsleden en is mogelijk gemaakt dankzij schenkgeld vanuit de Antroposofische Vereniging.

BD-Beroepsontwikkeling

Hoe gaan andere boeren om met de vragen die jij tegenkomt op je bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat je, in de veelheid van dingen die moeten gebeuren, aandacht blijft geven aan de belangrijkste zaken? Hoe kun je de samenwerking verbeteren? Hoe betrek je de burger/consument? Dit soort vragen – en vele andere – worden besproken bij de BD-beroepsontwikkeling.

Sinds 25 jaar verzorgt de BD-Vereniging intervisie, uitwisseling en coaching via de BD-beroepsontwikkeling. Een groep van ruim 25 coaches wordt getraind om groepen te begeleiden, momenteel 17 groepen. Zo zijn er groepen voor jonge boeren, fruittelers, imkers en ook een gemengde groep met boeren, burgers en hoveniers. Ook natuurvoedingskundigen, winkeliers, handelaren of anderen kunnen groepen vormen. Voorwaarde is dat je beroepslid bent van de BD-Vereniging. De groep coaches begeleidt ook de Collegiale Toetsing van Stichting Demeter (26 groepen).

Een overzicht van de vormen van BD-beroepsontwikkeling vind je op deze pdf. Deelname is gratis voor beroepsleden van de BD-Vereniging.

Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je dan bij projectleider Joke Bloksma


BDmaster

Geïnteresseerden in het ‘Coachingstraject BDmaster van het Eigen Kunnen’ kunnen met ons contact opnemen voor nadere informatie en/of aanmelding via Inno Kock.  Ingeval van voldoende belangstelling wordt in mei – juni 2021 een kennismakingsbijeenkomst  “Ervaring en Onderzoek in de BDlandbouw” georganiseerd; indien mogelijk live in het midden van het land of anders in een online bijeenkomst.

Deze BDmaster, een individueel traject met begeleiding, is bedoeld voor mensen met kennis en ervaring in de praktijk en achtergronden van de Biodynamische landbouw die behoefte hebben deze uit te breiden en te verdiepen en met plannen daarvoor rondlopen. Wij kunnen helpen met de concretisering daarvan, met het zoeken naar financiering en verzorgen de persoonlijke en methodische begeleiding. Of voor inspiratie verwijzen naar huidig onderzoek.

Onlangs hield Martijn van den Huijssen zijn eindpresentatie bij de Doornik Natuurakkers getiteld: Onderzoek naar de effecten van energetische bodemvitalisatie op bodemvitaliteit. Ook Martijn is, net als Jacqueline Stammeijer bereid om vragen te beantwoorden en met u mee te denken.

Namens de begeleiders Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.


Collegiale keten

In de voedselketen kennen we onder andere de schakels boer, handel, winkel en consument, maar ook financiers, verwerkers en distributie. Vroeger stonden deze schakels dicht bij elkaar.

Er was een goede communicatie tussen de schakels en dat maakte een eerlijke prijs mogelijk voor iedereen. Vandaag de dag staan de schakels veel verder uit elkaar.

Hierdoor is de verbinding verbroken en raakt de keten verzwakt. Dit is ontstaan door de aandacht voor optimalisering binnen het eigen bedrijf en winstmaximalisatie. De economische waarden krijgen de meeste aandacht ten koste van ecologische en sociale waarden. Met het project Collegiale Keten willen we dat herstellen.

Terug naar de kern
Samen met alle schakels ontwikkelen wij een nieuwe aanpak om de voedselketen te verstevigen en alle waarden aan bod te laten komen. Per regio is er een groep ‘Collegiale Keten’.

Deelnemers bezoeken elkaars bedrijf of keuken, zo maken ze kennis met elkaars drijfveren en werkwijzen. Vanuit kernwaarden schetsen we met elkaar een gewenst toekomstbeeld waarin alle schakels tot hun recht komen.

Stap voor stap komt in beeld wat de kansen en risico’s van elke schakel zijn in de keten. Ook kijken we hoe voor schakels voor- en achter de eigen schakel gezorgd kan worden. Elke schakel formuleert een ontwikkelingsstap die actief uitgevoerd wordt om de keten en dus de samenwerking te verstevigen.

Een jaar later komen we op elk bedrijf terug en zien wat is gerealiseerd en wat verder nodig is voor werkelijke samenwerking.

Nieuwe verbinding
Nu is er een voedselketen gevormd, waarin iedere schakel vanuit eigen initiatief de verantwoordelijkheid neemt voor economische, sociale en ecologische waarden.

Er ontstaan nieuwe ketenverbanden, nieuwe producten en makers, nieuwe vormen van financiering en nieuwe voedselketens.

Wat is er veranderd? De schakels zijn weer met elkaar in verbinding. Iedere schakel komt weer tot zijn recht.

Heb je ook belangstelling voor een dergelijke groep? Meld je dan bij projectleider Marion Schoenmakers, marion@collegialeketen.nl of 06 – 8321 2332. Kijk ook op www.collegialeketen.nl

Ellen Winkel, tel: 0850 609044 mail

Joke Bloksma,  tel: 0513 437401, mail

In Dynamisch Perspectief, het tijdschrift van de BD-Vereniging, vind je van tijd tot tijd voorbeelden. De reeds verschenen nummers vind je op deze website bij het archief van Dynamisch Perspectief.

Neem daarvoor contact op met Joke Bloksma. Geef daarbij aan wat voor bedrijf je hebt, of wilt starten en in welke regio je woont.

Voor een actueel overzicht van bestaande groepen kun je terecht bij Joke Bloksma

1204, 2021

BD-Master: onderzoek bodemvitalisatie

In 2019 deed Martijn van den Huijssen onderzoek op de tuinderij van Warmonderhof naar de effecten van bloesemremedies op de vitaliteit van tuinbouwgrond in het kader van zijn opleiding tot Bloesemtherapeut. De resultaten waren veelbelovend [...]

2202, 2021

Verslag van BD-masterclass door Tuinvrouw Teunisbloem

Jacqueline Stammeijer alias Tuinvrouw Teunisbloem  is in de zomer van 2018 gestart met de BD-Master. Ze heeft onderzoek gedaan naar de compostpreparaten. Hieronder volgt een verslag van haar onderzoek. Heb je zelf interesse in de [...]

2212, 2020

Nieuw themanummer over Burger Boer Initiatieven

De nieuwe Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging, heeft als thema Burger Boer Initiatieven, Geef je verbinding met landbouw vorm. Je kunt hem lezen als PDF. Ontvang je het blad niet, maar zou je [...]

3009, 2020

Nieuw themanummer over Korte Ketens

De nieuwe Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging, heeft als thema Korte ketens, Natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Je kunt hem lezen als PDF. Ontvang je het blad niet, maar zou je [...]

1007, 2020

Nieuw themanummer over Bloemen

De nieuwe Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging, heeft als thema Bloemen, de bio-bloementeelt bloeit op. Je kunt hem lezen als PDF. Ontvang je het blad niet, maar zou je dat wel willen? Word [...]

Meer Berichten Laden