Boeren in ontwikkeling

Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf steeds verder ontwikkelen kan alleen wanneer je ook een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Je idealen blijven voeden en je inspiratie blijven volgen. Dat vraagt gevoel, inzicht en daadkracht. Dat geldt voor de boeren en tuinders en net zo in de andere beroepstakken van de biologisch-dynamiche landbouw. Denk aan winkeliers, sapmakers, imkers, voedingskundigen etc.
Voorbeelden van wat daarbij komt kijken zijn:
De dagelijkse beslommeringen vragen veel tijd en energie. Hoe geef ik toch vorm aan mijn idealen? Want juist daardoor krijg ik zelf energie.
Biologisch-dynamisch werken was voor mij belangrijk. Maar nu ben ik “mijn idealisme” even kwijt. Hoe kom ik weer bij mijn inspiratie?
Hoe maak ik keuzes tussen mijn idealen en de economische mogelijkheden?
De BD-Vereniging neemt professionalisering van de bd-boeren serieus en wil het bd-vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. BD-landbouw in de praktijk brengen is geen weg van de minste weerstand. Samen gaan we de uitdagingen aan. Vakmensen bespreken vragen of knelpunten met een coach of met collega’s. En zo kom je samen verder.

BD-Beroepsontwikkeling

Zou je je met een groep collega’s willen verdiepen in veevoeding op je bd-bedrijf? Overweeg je een associatie aan te gaan met je klanten? Of zoek je met een groep collega’s juist een begeleider voor een bd-onderwerp? Het project BD-Beroepsontwikkeling is een continu, dynamisch project. Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld. Je kunt hiervoor terecht bij Joke Bloksma: joke.bloksma@bdvereniging.nl.

Begeleiders

De coaches en begeleiders zijn in de eerste plaats allemaal mensen met hart voor de biologisch-dynamische landbouw. Ook hebben ze kennis en ervaring op dit gebied. Allemaal op hun eigen manier. Zo zijn er praktiserende boeren, onderzoekers, voorlichters, docenten en adviseurs. De begeleiders komen drie keer per jaar bij elkaar voor onderlinge uitwisseling en verdere scholing. In onderling overleg wordt een geschikte begeleider gekozen. Hierbij wordt rekening gehouden met je persoon, met je bedrijf en ook met wat er speelt op je bedrijf. Met deze begeleider bouw je een wederzijdse vertrouwensrelatie op. Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen (tijdelijk) beter met een andere begeleider kunnen worden besproken. Die ruimte is er altijd. Ook na de jaarlijkse evaluatie kan in goed overleg worden gekozen voor een andere begeleider.

Voor wie is dit project?

BD-Beroepsontwikkeling wordt door de BD-Vereniging georganiseerd. Als boer kun je jezelf en je bedrijf binnen dit dynamische project blijven ontwikkelen aan de biologisch-dynamische uitgangspunten. Dit doe je samen met collega’s en met daartoe opgeleide, bekwame coaches en begeleiders. Er zijn verschillende werkvormen.

BD-Beroepsontwikkeling is een project voor alle boeren die hun bedrijf verder willen ontwikkelen vanuit de eigen idealen. De biologisch-dynamische landbouw staat daarbij centraal. Je hoeft het niet met alles eens te zijn; juist in een open uitwisseling kan vernieuwing vorm krijgen.
In overleg kunnen ook stagiaires, medewerkers, handelaren of verwerkers aan het project deelnemen. Het project BD-Beroepsontwikkeling wordt betaald door de BD-Vereniging en is bedoeld voor beroepsleden van de BD-Vereniging. Naast het lidmaatschap zijn er geen verdere kosten aan verbonden.


BDmaster

Het opleidingstraject BDmaster van het eigen kunnen bestaat sinds 2017. De BDmaster is een mogelijkheid om je interesse voor de BD-Landbouw een sterkere basis te geven. Dat kan in voltijd, of in deeltijd naast je studie of werk, en je kunt elk moment in het jaar je aanmelden. Met een zelf gekozen onderzoek lever je een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de BD in Nederland of elders in de wereld.

De BDmaster – een initiatief vanuit de BD-Vereniging – heeft tot doel mensen te stimuleren het pad op te gaan naar vakmanschap en meesterschap in de BD. Wij nodigen mensen uit die werken in de (BD-)landbouw; afgestudeerden van de Warmonderhof, studenten of afgestudeerden van het hoger onderwijs. En….gezien de actuele maatschappelijke ontwikkelingen juist ook mensen met niet-landbouw achtergrond zoals politicologen, bestuurskundigen, economen, sociologen etc.

Lees verder …


Collegiale keten

In de voedselketen kennen we onder andere de schakels boer, handel, winkel en consument, maar ook financiers, verwerkers en distributie. Vroeger stonden deze schakels dicht bij elkaar.

Er was een goede communicatie tussen de schakels en dat maakte een eerlijke prijs mogelijk voor iedereen. Vandaag de dag staan de schakels veel verder uit elkaar.

Hierdoor is de verbinding verbroken en raakt de keten verzwakt. Dit is ontstaan door de aandacht voor optimalisering binnen het eigen bedrijf en winstmaximalisatie. De economische waarden krijgen de meeste aandacht ten koste van ecologische en sociale waarden. Met het project Collegiale Keten willen we dat herstellen.

Terug naar de kern
Samen met alle schakels ontwikkelen wij een nieuwe aanpak om de voedselketen te verstevigen en alle waarden aan bod te laten komen. Per regio is er een groep ‘Collegiale Keten’.

Deelnemers bezoeken elkaars bedrijf of keuken, zo maken ze kennis met elkaars drijfveren en werkwijzen. Vanuit kernwaarden schetsen we met elkaar een gewenst toekomstbeeld waarin alle schakels tot hun recht komen.

Stap voor stap komt in beeld wat de kansen en risico’s van elke schakel zijn in de keten. Ook kijken we hoe voor schakels voor- en achter de eigen schakel gezorgd kan worden. Elke schakel formuleert een ontwikkelingsstap die actief uitgevoerd wordt om de keten en dus de samenwerking te verstevigen.

Een jaar later komen we op elk bedrijf terug en zien wat is gerealiseerd en wat verder nodig is voor werkelijke samenwerking.

Nieuwe verbinding
Nu is er een voedselketen gevormd, waarin iedere schakel vanuit eigen initiatief de verantwoordelijkheid neemt voor economische, sociale en ecologische waarden.

Er ontstaan nieuwe ketenverbanden, nieuwe producten en makers, nieuwe vormen van financiering en nieuwe voedselketens.

Wat is er veranderd? De schakels zijn weer met elkaar in verbinding. Iedere schakel komt weer tot zijn recht.

———————————

Heb je ook belangstelling voor een dergelijke groep? Meld je dan bij projectleider Marion Schoenmakers, marion@collegialeketen.nl of 06 – 8321 2332

Kijk ook op www.collegialeketen.nl

Luc Ambagts, tel: 0850 609044 mail: luc@bdvereniging.nl

Joke Bloksma,  tel: 0513 437401, mail: joke.bloksma@bdvereniging.nl

In Dynamisch Perspectief, het tijdschrift van de BD-Vereniging, vind je van tijd tot tijd voorbeelden. In vrijwel elk nummer staat een bedrijfsportret. De reeds verschenen nummers vind je op deze website bij het archief van Dynamisch Perspectief.
Neem daarvoor contact op met het bureau: bureau@bdvereniging.nl of tel 0850 609044. Geef daarbij aan wat voor bedrijf je hebt, of wilt starten en in welke regio je woont.
Voor een actueel overzicht van bestaande groepen kunt u terecht bij Luc Ambagts, tel: 0850 609044 mail: luc@bdvereniging.nl.
211, 2017

Leven Doorgeven – Collegiale Keten

Als de economie allesbepalend is, laten wij dan de economie bepalen! “Eigenlijk merk ik dat ik ieder jaar minder mest nodig heb,” vertelde een akkerbouwer uit de Noordoostpolder. Boeren in de biologisch-dynamische landbouw zijn [...]

707, 2016

Boeren in ontwikkeling

Boeren in ontwikkeling Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf [...]

Meer Berichten Laden