Boeren in ontwikkeling

Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf steeds verder ontwikkelen kan alleen wanneer je ook een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Je idealen blijven voeden en je inspiratie blijven volgen. Dat vraagt gevoel, inzicht en daadkracht. Dat geldt voor de boeren en tuinders en net zo in de andere beroepstakken van de biologisch-dynamiche landbouw. Denk aan winkeliers, sapmakers, imkers, voedingskundigen etc.
Voorbeelden van wat daarbij komt kijken zijn:
De dagelijkse beslommeringen vragen veel tijd en energie. Hoe geef ik toch vorm aan mijn idealen? Want juist daardoor krijg ik zelf energie.
Biologisch-dynamisch werken was voor mij belangrijk. Maar nu ben ik “mijn idealisme” even kwijt. Hoe kom ik weer bij mijn inspiratie?
Hoe maak ik keuzes tussen mijn idealen en de economische mogelijkheden?
De BD-Vereniging neemt professionalisering van de bd-boeren serieus en wil het bd-vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling ondersteunen. BD-landbouw in de praktijk brengen is geen weg van de minste weerstand. Samen gaan we de uitdagingen aan. Vakmensen bespreken vragen of knelpunten met een coach of met collega’s. En zo kom je samen verder.

BD-Beroepsontwikkeling

Zou je je met een groep collega’s willen verdiepen in veevoeding op je bd-bedrijf? Overweeg je een associatie aan te gaan met je klanten? Of zoek je met een groep collega’s juist een begeleider voor een bd-onderwerp? Het project BD-Beroepsontwikkeling is een continu, dynamisch project. Vraag en aanbod worden aan elkaar gekoppeld.

Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je dan bij projectleider Joke Bloksma: joke.bloksma@bdvereniging.nl.

Begeleiders

De coaches en begeleiders zijn in de eerste plaats allemaal mensen met hart voor de biologisch-dynamische landbouw. Ook hebben ze kennis en ervaring op dit gebied. Allemaal op hun eigen manier. Zo zijn er praktiserende boeren, onderzoekers, voorlichters, docenten en adviseurs. De begeleiders komen drie keer per jaar bij elkaar voor onderlinge uitwisseling en verdere scholing. In onderling overleg wordt een geschikte begeleider gekozen. Hierbij wordt rekening gehouden met je persoon, met je bedrijf en ook met wat er speelt op je bedrijf. Met deze begeleider bouw je een wederzijdse vertrouwensrelatie op. Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen (tijdelijk) beter met een andere begeleider kunnen worden besproken. Die ruimte is er altijd. Ook na de jaarlijkse evaluatie kan in goed overleg worden gekozen voor een andere begeleider.

Voor wie is dit project?

BD-Beroepsontwikkeling wordt door de BD-Vereniging georganiseerd. Als boer kun je jezelf en je bedrijf binnen dit dynamische project blijven ontwikkelen aan de biologisch-dynamische uitgangspunten. Dit doe je samen met collega’s en met daartoe opgeleide, bekwame coaches en begeleiders. Er zijn verschillende werkvormen.

BD-Beroepsontwikkeling is een project voor alle boeren die hun bedrijf verder willen ontwikkelen vanuit de eigen idealen. De biologisch-dynamische landbouw staat daarbij centraal. Je hoeft het niet met alles eens te zijn; juist in een open uitwisseling kan vernieuwing vorm krijgen.
In overleg kunnen ook stagiaires, medewerkers, handelaren of verwerkers aan het project deelnemen. Het project BD-Beroepsontwikkeling wordt betaald door de BD-Vereniging en is bedoeld voor beroepsleden van de BD-Vereniging. Naast het lidmaatschap zijn er geen verdere kosten aan verbonden.


BDmaster

Geïnteresseerden in het ‘Coachingstraject BDmaster van het Eigen Kunnen’ kunnen met ons contact opnemen voor nadere informatie en/of aanmelding via Inno Kock.  Ingeval van voldoende belangstelling wordt in mei – juni 2021 een kennismakingsbijeenkomst  “Ervaring en Onderzoek in de BDlandbouw” georganiseerd; indien mogelijk live in het midden van het land of anders in een online bijeenkomst.

Deze BDmaster, een individueel traject met begeleiding, is bedoeld voor mensen met kennis en ervaring in de praktijk en achtergronden van de Biodynamische landbouw die behoefte hebben deze uit te breiden en te verdiepen en met plannen daarvoor rondlopen. Wij kunnen helpen met de concretisering daarvan, met het zoeken naar financiering en verzorgen de persoonlijke en methodische begeleiding. Of voor inspiratie verwijzen naar huidig onderzoek.

Onlangs hield Martijn van den Huijssen zijn eindpresentatie bij de Doornik Natuurakkers getiteld: Onderzoek naar de effecten van energetische bodemvitalisatie op bodemvitaliteit. Ook Martijn is, net als Jacqueline Stammeijer bereid om vragen te beantwoorden en met u mee te denken.

Namens de begeleiders Jan Diek van Mansvelt, Albert de Vries, Inno Kock, Luc Ambagts en Rob van Haarlem.


Collegiale keten

In de voedselketen kennen we onder andere de schakels boer, handel, winkel en consument, maar ook financiers, verwerkers en distributie. Vroeger stonden deze schakels dicht bij elkaar.

Er was een goede communicatie tussen de schakels en dat maakte een eerlijke prijs mogelijk voor iedereen. Vandaag de dag staan de schakels veel verder uit elkaar.

Hierdoor is de verbinding verbroken en raakt de keten verzwakt. Dit is ontstaan door de aandacht voor optimalisering binnen het eigen bedrijf en winstmaximalisatie. De economische waarden krijgen de meeste aandacht ten koste van ecologische en sociale waarden. Met het project Collegiale Keten willen we dat herstellen.

Terug naar de kern
Samen met alle schakels ontwikkelen wij een nieuwe aanpak om de voedselketen te verstevigen en alle waarden aan bod te laten komen. Per regio is er een groep ‘Collegiale Keten’.

Deelnemers bezoeken elkaars bedrijf of keuken, zo maken ze kennis met elkaars drijfveren en werkwijzen. Vanuit kernwaarden schetsen we met elkaar een gewenst toekomstbeeld waarin alle schakels tot hun recht komen.

Stap voor stap komt in beeld wat de kansen en risico’s van elke schakel zijn in de keten. Ook kijken we hoe voor schakels voor- en achter de eigen schakel gezorgd kan worden. Elke schakel formuleert een ontwikkelingsstap die actief uitgevoerd wordt om de keten en dus de samenwerking te verstevigen.

Een jaar later komen we op elk bedrijf terug en zien wat is gerealiseerd en wat verder nodig is voor werkelijke samenwerking.

Nieuwe verbinding
Nu is er een voedselketen gevormd, waarin iedere schakel vanuit eigen initiatief de verantwoordelijkheid neemt voor economische, sociale en ecologische waarden.

Er ontstaan nieuwe ketenverbanden, nieuwe producten en makers, nieuwe vormen van financiering en nieuwe voedselketens.

Wat is er veranderd? De schakels zijn weer met elkaar in verbinding. Iedere schakel komt weer tot zijn recht.

Heb je ook belangstelling voor een dergelijke groep? Meld je dan bij projectleider Marion Schoenmakers, marion@collegialeketen.nl of 06 – 8321 2332. Kijk ook op www.collegialeketen.nl

Ellen Winkel, tel: 0850 609044 mail

Joke Bloksma,  tel: 0513 437401, mail

In Dynamisch Perspectief, het tijdschrift van de BD-Vereniging, vind je van tijd tot tijd voorbeelden. De reeds verschenen nummers vind je op deze website bij het archief van Dynamisch Perspectief.

Neem daarvoor contact op met Joke Bloksma. Geef daarbij aan wat voor bedrijf je hebt, of wilt starten en in welke regio je woont.

Voor een actueel overzicht van bestaande groepen kun je terecht bij Joke Bloksma

1105, 2021

Warmonderhof zoekt collega’s

Op Warmonderhof zijn diverse vacatures voor medewerkers en docenten. Ben je geïnteresseerd in het mede ondersteunen van deze biodynamische mbo-opleiding? Stichting Warmonderhof en Aeres MBO Dronten Warmonderhof werken samen in een uitgekiend concept van wonen, [...]

2204, 2021

Warmonderhof zoekt melkveehouder

"Op Warmonderhof staat de potstal vol met leraressen. Studenten komen er tijdens 'de melkploeg' achter waar het boeren écht om draait.” Warmonderhof zoekt een melkveehouder die samen met een gemotiveerd team van praktijkopleiders jongvolwassenen opleidt [...]

1204, 2021

BD-Master: onderzoek bodemvitalisatie

In 2019 deed Martijn van den Huijssen onderzoek op de tuinderij van Warmonderhof naar de effecten van bloesemremedies op de vitaliteit van tuinbouwgrond in het kader van zijn opleiding tot Bloesemtherapeut. De resultaten waren veelbelovend [...]

2202, 2021

Verslag van BD-masterclass door Tuinvrouw Teunisbloem

Jacqueline Stammeijer alias Tuinvrouw Teunisbloem  is in de zomer van 2018 gestart met de BD-Master. Ze heeft onderzoek gedaan naar de compostpreparaten. Hieronder volgt een verslag van haar onderzoek. Heb je zelf interesse in de [...]

2212, 2020

Nieuw themanummer over Burger Boer Initiatieven

De nieuwe Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging, heeft als thema Burger Boer Initiatieven, Geef je verbinding met landbouw vorm. Je kunt hem lezen als PDF. Ontvang je het blad niet, maar zou je [...]

Meer Berichten Laden