Laden Evenementen
Wim van Oort van DierenPerspectief en Marieke de Vrij van stichting De Vrije Mare organiseren een themadag: Gezondheid en welzijn van hobbydieren. Met als subtitel: Hoe besmettelijke dierziekten te weren. Marieke de Vrij heeft al veel op diergezondheid gewerkt. De huidige dreiging van de Afrikaanse Varkenspest was mede aanleiding deze themadag te organiseren op 13 maart in Mantinge (Dr).

Praktische informatie

€ 85,- voor particuliere hobbyhouders, € 150,- indien u deelneemt namens een organisatie en € 75,- voor vrienden (deelnemers) van De Vrije Mare.                                        
Koffie/thee tijdens de bijeenkomst is inbegrepen. Graag zelf uw lunch meenemen
Kijk hier voor het volledige programma en aanmelding