Laden Evenementen

Van 17 t/m 19 juli a.s. wordt er (weer) een seminar met Heidjer Reetz op ‘t Leeuweriksveld georganiseerd. Het seminar is opgebouwd uit twee delen, je kunt ervoor kiezen alleen het eerste deel te volgen.

In het eerste deel, op vrijdagavond en zaterdag overdag, gaan we opnieuw aan het eigendomsvraagstuk, toegespitst op grond, werken. Dit is voor iedereen toegankelijk, enige voorkennis van sociale driegeleding of antroposofie is niet nodig. In het tweede deel, op zaterdagavond en zondag overdag, zoeken we de spirituele verdieping van hetzelfde thema. Als antroposofie en sociale driegeleding helemaal nieuw voor je zijn is dit deel misschien moeilijk toegankelijk.

Heidjer spreekt Duits, desgewenst wordt er vertaald in het Nederlands en andere talen.

Meer informatie en aanmelden: mail naar Wouter Kamphuis

Programma:

Ondanks de door de staat voorgeschreven “social distancing” willen we elkaar ontmoeten, om aan de toekomst van de aarde te werken. De antroposofische geesteswetenschap laat ons zien, hoe wezenlijk onze intermenselijke relaties zijn, zowel voor onszelf als voor de toekomst van de aarde. De reguliere wetenschap laat ons zien, dat ons immuunsysteem verzwakt als we het contact met medemensen (moeten) missen.

Tijdens onze laatste ontmoeting hebben we ons verdiept in de onmogelijkheid, grond te kopen en verkopen. Dat zullen we op zaterdag voor nieuwe deelnemers herhalen. Uit het principe dat grond geen koopwaar is, volgt een samenlevingsvorm waarin mensen elkaar niet meer wederzijds uitsluiten van het gebruik van grond, zoals dat nu gebeurt als gevolg van de onroerend goed markt, zowel in de landbouw als bij woningen. De systematische aankoop van grond door grote projectontwikkelaars en hedgefondsen is het meest krasse symptoom van de onjuiste wederzijdse uitsluiting.

In plaats van de splijting van onze samenleving in eigenaren en niet-eigenaren komt, als we de wetgeving gaan baseren op het inzicht dat grond geen koopwaar is, het bewustzijn dat we de aarde gezamenlijk delen. De uitsluiting van het gebruik van grond, die ook dan nog nodig is, is in tijd beperkt en verwordt nooit meer tot een onbeperkte kapitaalmacht zoals we nu kennen.

Als we het recht op grond op een goede manier gaan regelen, ontstaat als gevolg daarvan ook een juiste (terechte) grondrente, die naar het geestesleven vloeit. In kleine, op de lange termijn gerichte modellen kunnen we nu al vóórleven, wat in de toekomst voor de hele samenleving bereikt zal moeten worden.

Heidjer Reetz (vertaling Wouter Kamphuis)