Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Op zoek naar kalium- en natriumprocessen in aarde, plant en mens.

Op Zaterdag 9 maart 2019 zal door de stoffengroep van de AVIN een vijfde studiedag rond stoffen en hun processen georganiseerd worden. Aandacht is er onder meer voor de landbouw, de scheikunde en de geneeskunde. Het thema is dit jaar kalium en natrium.
Helicon, Socrateslaan 22a ,3707 GL Zeist. Opgave bij secretariaat@antroposofie.nl voor 1 maart 2019.
Een uitgewerkt programma is vanaf 20 februari te vinden op www.bdvereniging.nl  en op www.antrovista.com

Het doel van de dag is om tot een meer betrokken benadering van deze stoffen te komen en te zoeken naar het wezenlijke van deze stoffen en hun processen in het rijk van aarde, plant en mens. Stoffen zijn heel concreet, maar het denken erover vaak afstandelijk.

De dag heeft een oriënterend karakter. Opzet is om beide elementen vanuit verschillende vakgebieden te bekijken om zo tot meer verdieping te komen. Vanuit de secties woord, muziek en euritmie, beeldende kunsten, gezondheidszorg, landbouw en natuurwetenschap van de Antroposofische vereniging (AVIN) zijn we een jaar aan het werk met deze stoffen. Op 9 maart willen we iets van onze bevindingen presenteren en er met zo veel mogelijk belangstellenden over in gesprek gaan.

De voorbereidingsgroep bestaat uit: 
Irene Pouwelse vanuit euritmie en therapie
Irene van der Laag vanuit kunst
Huib de Ruiter vanuit gezondheidszorg
Ruud Hendriks vanuit landbouw
Jan Bokhorst vanuit bodemkunde
Antoon van Hooft vanuit scheikunde
Louise Kelder vanuit geologie

Kalium speelt bij plant, dier en mens een essentiële rol. Natrium is voor de groei van de meeste planten helemaal niet nodig. Bij de mens is er een bijzondere wisselwerking tussen kalium en natrium. Hoe zit het met beide elementen in gesteenten? Kalium en natrium zijn onderdeel van veel zouten. Wat is de betekenis van zouten in het algemeen? Wat is de betekenis voor de praktijk van boer, arts, leraar . . . ?