Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Zaterdag 15 juni
Zonnehoeve
Priempad 6
3896 LJ Zeewolde

Graag nodigen we je uit voor de Jaardag van de BD-Vereniging, die we samen met Stichting BD Grondbeheer organiseren. Hieronder lees je het programma.

We ontvangen je in de Maalderij, achter op het erf van Zonnehoeve, in Zeewolde. De dag staat in het teken van de sociale driegeleding. Welke plaats neem je daar zelf in? Hoe draag je bij aan een samenleving waarin jijzelf én de ander tot zijn recht komt? Wat betekent dat voor het bezit van landbouwgrond, voor je eigen werk, voor de keuzes die je maakt?

Je bent van harte welkom om de hele dag deel te nemen. Je kan je ook aanmelden voor bijvoorbeeld alleen het ochtendprogramma en de lunch, of juist voor de lunch en het middaggedeelte.

De kosten van de dag worden gedragen door de BD-Vereniging en Stichting BD Grondbeheer. Indien je vóór 11 juni laat weten of je komt, kunnen we je gastvrij ontvangen.

De aanmelding is gesloten.

Piet van IJzendoorn, voorzitter BD-Vereniging


Programma

10.00 u Algemene ledenvergadering BD-Vereniging (zie toelichting hieronder)

11.00 u Koffie en thee

11.15 u Voorbeelden van Driegeleding in bedrijven en instellingen met een inhoudelijke bijdrage van Stichting Grondbeheer

12.45 u Lunch, soep en belegde broodjes, verzorgd door Zonnehoeve

13.45 u Werkgroepen.

Je kunt kiezen uit:

  • Vaardig-, mondig- en behoeftig zijn Sociale Driegeleding op micro-niveau, o.l.v.Luc Ambagts en Yvette de Vries
  • Stichting BD Grondbeheer in deze tijd Gesprek bestuur en Raad van Toezicht met leden BD-Vereniging, donateurs, obligatie houders
  • Zonnehoeve als samenwerkingsvorm Rondleiding over het bedrijf, o.l.v. Piet van IJzendoorn

15.30 u Afsluiting in de Maalderij

16.00 u Einde


Agenda Algemene ledenvergadering

10.00 u Opening door voorzitter Piet van IJzendoorn
10.10 u Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe voorzitter
10.20 u Toelichting op jaarrekening en begroting door penningmeester Maria van Boxtel
10.30 u Uitwisseling met de leden
11.00 u Afsluiting

Bestuurssamenstelling
Piet van IJzendoorn heeft zijn tweede termijn volgemaakt. Daarmee treedt hij af als voorzitter van de vereniging. Karin Stolk heeft haar eerste termijn volgemaakt en stelt zich niet herkiesbaar, om zich bij het afronden van haar studie op haar werk te kunnen concentreren. Bestuurslid Marteniek Bierman krijgt de functie vice-voorzitter. Marteniek maakt sinds juni 2017 deel uit van het bestuur. Als vice-voorzitter wil hij zich vooral op de organisatorische kant van de vereniging gaan richten. Daarnaast stelt het bestuur Martha Bruning voor als nieuw bestuurslid. Martha kan BD-Jong in het bestuur vertegenwoordigen. Tot slot stelt het bestuur Eelco Schaap voor als nieuw bestuurslid. Eelco keert terug naar Nederland van zijn BD-boerderij in Portugal en wil graag de communicatie met het netwerk om de BD heen oppakken. Er is ruimte voor meer bestuursleden.

Het bestuur heeft de laatste jaren voor de bestuursvergaderingen met een roulerend voorzitterschap gewerkt. Daarnaast heeft iedereen in het bestuur – op basis van gelijkwaardigheid – zijn of haar eigen taken en aandachtsgebieden, van BD-Jong tot bedrijfsoverdracht, van beleidsmatig lobbywerk tot individuele ontwikkeling, van boeren tot burgers. Die werkwijze biedt ruimte voor initiatief en doet recht aan ieders kwaliteiten en mogelijkheden. Daarmee is het voorzitterschap haast teruggebracht tot de formele vertegenwoordiging van de vereniging bij zakelijke en wettelijke aangelegenheden. Maria Inckman-van Gaalen is bereid die taak voor het komende jaar op zich te nemen.

Jaarrekening en begroting
Met de titel ‘Buiten en binnen’ stuurden we je het jaarverslag, met daarin het financiële verslag van 2018 en de begroting van 2019 en 2020. Het streven de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen werpt vruchten af. Daarnaast moeten we in 2019 investeren in de overdracht van de administratie. Voor 2019 rekenen we met een begroot tekort van € 23.400. Dat hopen we in 2020 verder terug te brengen tot € 4.900. De inkomsten uit contributie zijn gegroeid. Het lukt ook om andere inkomstenbronnen aan te boren, zoals giften en subsidies.

Uitwisseling met de leden
Voor het secretariaat zijn we een traject in aan het gaan om meer digitaal te kunnen werken. Dat is tijd en kostenefficiënt. Tegelijkertijd willen we graag een levend contact met en tussen de leden bevorderen. Hoe kunnen we omgaan met die twee verschillende streefrichtingen?

We geven je graag gelegenheid te vertellen over je eigen ervaringen, belevenissen en suggesties op dit gebied.

Heb je zelf een vraag, of wil je zelf iets inbrengen, neem dan contact op met het bureau van de vereniging via 0850 609044, of bureau@bdvereniging.nl.

De aanmelding is gesloten.