Laden Evenementen

Demetercongres: De ordenende levensprocessen achter onze gezondheid

Gezondheid en de rol van voeding daarin is een terrein van eindeloze wetenschappelijke discussies over de rol van vetten, suikers en zouten. De biodynamische landbouw is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan vanuit een samenhangende en holistische kijk op voeding en gezondheid. Gezondheid begint dan bij een gezond bodemleven en landbouw zonder gifstoffen en kunstmest.

Dankzij onderzoeksresultaten van de laatste jaren is het inzicht gegroeid over de belangrijke rol van alle bacteriën, virussen en gisten die in en op ons lichaam zitten. Ons microbioom heeft een relatie met ons voedsel en onze vitaliteit. Er is sprake van een pandemische toename van voedings-gerelateerde welvaartsziekten en ook van ziekten die direct gekoppeld zijn aan de intensieve input-landbouw. Een in het oog springend voorbeeld is het gebruik van bepaalde pesticiden en het ontstaan van Parkinson. Tegelijkertijd groeit ook onze kennis over de samenhang tussen de uitbraak van pandemieën zoals met het Covid 19 virus en de afbraak van biodiversiteit en ecosystemen. Hierdoor krijgt een bredere, meer holistische kijk op gezondheid momentum.

Wat is de betekenis van de biodynamische landbouw en voeding in het licht van de actuele crises, op het gebied van gezondheid, natuur en landbouw? Wat kan biodynamische voeding de mens bieden en wat zijn in de BD-sector de belangrijkste onderzoeksvragen en uitdagingen voor de komende jaren?

Totnogtoe is er vanuit de wetenschap vooral vanuit de moleculaire samenstelling , het reductionistisch denken naar ons voedsel gekeken. Voor veel mensen al voldoende reden om voor biologische of biodynamische producten te kiezen omdat er zonder chemisch-synthetische middelen wordt gewerkt. Maar we willen ook voorbij de stoffelijke inhoud kijken. Als je exact alle DNA-combinaties van een plant kent, kun je ‘m nog namelijk steeds niet namaken. Om het leven en gezondheid te begrijpen moeten we voorbij het uitsluitend stoffelijke denken, naar de levensprocessen zelf, naar de ordenende principes die een plant, een dier en een mens het vermogen geven in samenhang te blijven functioneren. Om daar meer kennis van te hebben gaan we met gerenommeerde denkers en wetenschappers in- en uitzoomen op het levende principe achter onze voeding.

Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Demeter in samenwerking met de BD-Vereniging en Aeres Warmonderhof

Programma

Bekijk hier het hele programma

Dagvoorzitter: Bert van Ruitenbeek

Praktische informatie en aanmelden

Deelname aan congres € 85 (incl. BTW en incl. lunch). Leden van de BD Vereniging en Demeter licentiehouders krijgen €20 korting.

N.B. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal kaarten aanbieden. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Het congres zal om deze reden ook online worden aangeboden met mogelijkheid om vragen te stellen aan inleiders via chatfunctie. Om dit technisch mogelijk te maken en te zorgen dat er ook ruimte komt voor vragen te stellen vragen we een bijdrage voor de inloggegevens van € 25.

Inschrijving voor deelname congres of online deelname via mail aan Joke Doorschodt, info@stichtingdemeter.nl met uw naam en bedrijfsnaam en vermelding of u lid BD Vereniging of licentiehouder bent voor deelname of online-deelname.