Home - 2016

Dankjewel allemaal

Het ledenblad Dynamisch Perspectief, de gespreksgroepen van BD-Beroepsontwikkeling, de aandacht voor grondgebonden landbouw in de fosfaat-discussie, het zou er allemaal niet zijn zonder de inzet van zeker 60 actieve leden van de BD-Vereniging. We zetten ze graag even in het zonnetje en brengen ze een […]

Red de biokoe

Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden. Om het fosfaatoverschot tegen te gaan moeten alle Nederlandse melkveehouders koeien inleveren, ook de boeren die geen mestoverschot hebben. De biologische sector is een actie “Red de biokoe” gestart om de politiek op te roepen een uitzondering […]

Vliegen verassen

Wie heeft er ervaring met het verassen van vliegen als middel om overlast te verminderen? Een van onze leden stelt die vraag.

In de landbouwcursus wijst Rudolf Steiner erop dat overlast van onkruiden of insecten tegengegaan kan worden door de zaden of de insecten te verassen […]

Preparatendag in Flevoland

Voorafgaand aan deze preparatendag namen de organisatoren contact op met de BD-Vereniging: zo’n activiteit kost geld, zou de vereniging mee kunnen helpen? Een kleine bijdrage van de vereniging volstond om deze inhoudelijk en sociaal geslaagde activiteit te organiseren.

De BD-Vereniging schenkt aan anderen, schenk ook […]

Dynamisch Perspectief 2016-6 verschenen

Dynamisch Perspectief 2016-6 verschenen

Zaterdag ligt bij alle leden het nieuwe nummer van Dynamisch Perspectief in de brievenbus. En die wordt er waarschijnlijk snel uitgehaald, want er staat weer allerlei moois in te lezen: Een bedrijfsportret over Het Blauwe Huis, de kruidenkwekerij uit Ruinerwold, die al […]

Heruitgave: Het landbouwbedrijf als individualiteit

De regenwormen, de koeien en de bijen, dat zijn de dieren die in de landbouw de belangrijkste bijdrage leveren aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de vitaliteit van de voeding.

Het begrip ‘individualiteit’ is uitdrukking van het streven op elke specifieke plek de daar geldende […]

Koolstof en Stikstof, verslag van een studiedag

Welke vragen je in je leven of werk ook tegen komt, vragen over voeding, gezondheid, klimaat en milieu, altijd spelen stoffen daarbij een rol. Hoewel stoffen heel concreet zijn, hebben we ze nauwelijks in het bewustzijn. Kunnen we door een betrokken benadering verbinding krijgen met […]

Joel Salatin en Natuurinclusieve landbouw

Ontmoet Joel Salatin en bouw mee aan Natuurinclusieve landbouw

De super innovatieve Amerikaanse boer en schrijver Joel Salatin komt opnieuw naar Nederland. Op 21 en 22 november deelt hij zijn opmerkelijke expertise als voedselproducent, marktpartij en opleider, en zijn ‘grondige’ visie op een natuurinclusieve koers voor […]

Conferentie bedrijfsopvolging in de landbouw

Voorzitter Piet van IJzendoorn en penningmeester Maria van Boxtel leveren een belangrijke bijdrage aan de conferentie Bedrijfsopvolging in de landbouw, een afsluitende conferentie over twee jaar gezamenlijk zoeken naar ‘best practices’ om succesvolle bedrijfsovernames te realiseren. Met speciale aandacht voor bedrijfsovername buiten de familie. En […]

Verslag Nazomercollege

Op 10 september vond op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in de Flevopolder het jaarlijkse Nazomercollege plaats. Onder leiding van Felix Rottenberg werd in lezingen en discussie de verdieping gezocht in de zoektocht naar een duurzame voedselvoorziening en samenleving.

De rol van geld
Kees van Egmond ging in […]

Publicaties weer verkrijgbaar

landbundelBodem en bemesting, bijen op het boerenbedrijf, bedrijfsindividualiteit, het zijn een paar van de onderwerpen waarover de BD-Vereniging handzame brochures heeft uitgegeven. Die zijn nu weer rechtstreeks bij de BD-Vereniging te bestellen.

Kijk op de pagina publicaties […]

Ledenblad Dynamisch Perspectief

dp201605-voorkantDynamisch Perspectief

Het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding verschijnt vier keer per jaar. U leest erin over de ontwikkelingen en achtergronden van de biologisch-dynamische landbouw.

Wordt lid en u krijgt het blad automatisch thuisgestuurd!

Op deze […]

LAND: ruimte voor nieuwe boeren

landbundelDe LANDbundel, vertelt 15 verhalen van pioniers die op de meest uiteenlopende manieren begonnen zijn met hun biologische bedrijf: van boomkweker tot groenteteler, van kleine stukjes tot 150 hectare aan een stuk. Op de Biobeurs in […]

Breng het land tot bloei

bloeiBreng het land tot bloei

Een brochure vol positiviteit, met daarin het verslag van de twee winterconferenties die de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding heeft gehouden. Veel aandacht voor bijen en drachtplanten op de boerderij. En daarnaast […]

Bodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw

bodemBodemvruchtbaarheid als vrucht van de landbouw

De verhalen en verslagen in deze rijk geïllustreerde brochure laten zien hoe een op het leven gerichte benadering van de landbouw leidt tot diep doorwortelde, vruchtbare grond. “Biologisch-dynamische landbouw maakt jonge gronden […]

Biologisch-dynamische preparaten, maken en toepassen

bdpreparatenBiologisch-dynamische preparaten, maken en toepassen
Jola Meijer en Albert de Vries

Een gedetaileerde en rijk geïllustreerde handleiding voor het maken en gebruiken van de preparaten. Voor een breed publiek beschrijft het boekje hoe de verschillende spuit- en compostpreparaten worden […]

Warmonderhof 70 jaar

70 jaar Warmonderhof – 16 september 2017

In 2017 bestaat Warmonderhof zeventig jaar. Sinds haar oprichting in 1947 in Warmond, zet Warmonderhof zich in om jonge mensen op te leiden in het werkveld van de biologisch dynamische landbouw. Dit doet zij door naast het leren ook […]

BD-Vereniging en Stichting Demeter

demeter_tab_zonderDemeter is het (keur)merk voor producten uit de biologisch-dynamische land- en tuinbouw. Stichting Demeter richt zich op het naar buiten vertegenwoordigen van het merk Demeter en het naar binnen controleren van de naleving van de normen die […]

Dynamisch Perspectief over onkruid en plagen

Het vijfde nummer van Dynamisch Perspectief van 2016 behandelt het thema onkruid. Ginneke de Graaf vertelt over hoe zij op haar bedrijf De Groenen Hof te kampen heeft met verschillende plagen en wat ze er aan doet. Luc Ambagts stelt de vraag wat het onkruid […]

10 jaar CSA in Vlaanderen

leuven-sept-2Meer dan veertig bedrijven hadden feest te vieren in Abdij Het Park in Heverlee (bij Leuven). 10 Jaar CSA in Vlaanderen. “Laten we eerst de weergoden bedanken,” zei Tom Troonbeeckx, op een stralende dag die werd opgeluisterd […]

Toekomstbestendige LandbouwCultuur

Op vijf oktober vond op Zonnehoeve (Zeewolde) het najaarscongres plaats van de BD-Vereniging en Stichting Demeter. Het verslag daarvan geeft een inhoudsrijke impressie van deze dag..

De BD-landbouw geeft een aanzet tot veranderingen in de samenleving en veranderingen in de cultuur. Dat doet ze door […]

Genezingsprocessen in de Landbouw

Heruitgave van de brochure van Wolfgang Schaumann.genezingsprocessen

Ziekte is altijd een teken, dat evenwichten verstoord zijn. Dat kan het geval zijn in de bodem, bij planten of bij dieren. De eerste vraag moet dan niet zijn “Wat […]

Periodiek schenken aan de BD-Vereniging

Met een periodieke schenking profiteert u volledig van de fiscale voordelen voor giften aan goede doelen. Een periodieke schenking kunt u namelijk jaarlijks zonder drempel opgeven als aftrekpost. Afhankelijk van uw belastingtarief bespaart u daarmee 16%-52% of kunt u een hoger bedrag schenken, zonder dat […]

Een spreuk bij het slachten?

Door het zeggen van een spreuk bij het slachten van een dier geef je jezelf de gelegenheid je respect en dankbaarheid voor de offervaardigheid van het dier uit te drukken. Ook kun je in de spreuk uitdrukken dat dit exemplaar van het dier ‘teruggaat’ naar […]

Lid worden van de BD-Vereniging

Biologisch-Dynamische landbouw produceert vitale voeding met respect voor alles wat leeft.
De BD-Vereniging ondersteunt boeren en boerinnen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Dat leidt tot meer bodemvruchtbaarheid, een gezonde leefomgeving en een fraai landschap. Als lid maak jij dat mogelijk.
Alle […]

Valeriaan pers

Valeriaan bloemen uitpersen

DSCN0341 Met een pan, een bakje, een paar blokjes hout en een lijm-klem maak je in een handomdraai een degelijke valeriaanpers.

Als je van dit compostpreparaat meer wil dan je met een knoflookpersje […]

Dynamisch Perspectief nummer 4 2016

dp201604

Zaterdag 16 juli ligt het vierde nummer van Dynamisch Perspectief weer op de mat bij de leden van de BD-Vereniging, met een repartage over Sekem, een impressie van de workshop bedrijfsindividualiteit en nog veel meer.

Inmiddels is het […]

Boeren in ontwikkeling

Boeren in ontwikkeling

Als biologisch-dynamisch boer stel je zware eisen aan je bedrijf en aan jezelf. Je wilt, al dan niet Demetergecertificeerd, steeds meer naar 100% biologisch. En steeds meer naar 100% dynamisch. Je bedrijf steeds verder ontwikkelen kan alleen wanneer je ook een persoonlijke ontwikkeling […]