Home - Landbouwcursus

“De Landbouwcursus” is de serie voordrachten die Rudolf Steiner met Pinksteren 1924 in Koberwitz hield voor een publiek van ruim honderd antroposofen waarvan het merendeel zelf in de landbouw werkzaam was. De inzichten uit de landbouwcursus vormen de basis voor de biologisch-dynamsche landbouw.

De voordrachten zijn integraal te lezen in de uitgave: Vruchtbare landbouw, uitgegeven door Christofoor/Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, en verkrijgbaar via de boekhandel.

In Dynamisch Perspectief verscheen een serie interviews De Landbouwcursus als inspiratiebron – door Gineke de Graaf – over ervaringen van boeren en tuinders met de landbouwcursus.

Van het vijfde nummer in 2009 tot en met het vijfde nummer in 2012 schreef Jan Saal regelmatig over de landbouwcursus in Dynamisch Perspectief. De nummers zijn te vinden in het archief van Dynamisch Perspectief.

Op de website van Warmonderhof is een bewerking van de voordrachten te lezen, eveneens van de hand van Jan Saal: te bereiken via https://warmonderhof.nl/echt-warmonderhof/achtergrond/de-landbouwcursus.

Luc Ambagts werkt aan  een samenvatting van de voordrachten uit de landbouwcursus.