Home-Publicaties

Zuurstof en Waterstof

Teksten van voordrachten gehouden op 11 maart 2017 in Helicon in Zeist

In maart 2017 werd vanuit verschillende secties van de Antroposofische Vereniging in Nederland een derde bijeenkomst gehouden rond het thema stoffen. Het doel is om te kijken hoe verschillende vakgebieden met stoffen omgaan en op welke wijze we van elkaar kunnen leren.
De vakgebieden waren […]

Levenskrachten en Preparaten

“Ritme is een sleutelbegrip om de werking van de biologisch-dynamische preparaten te begrijpen.” Dat vertelt Jan Graafland, tuinder bij Weleda in Zoetermeer in de nieuwe thema-uitgave. Mest in koeienhoorns, duizendblad in een hertenblaas, kamille in een stuk darm, de bd-preparaten lijken soms wat weg te hebben van oude alchemistische praktijken. Waarom ze juist heel modern […]

Planetenkrachten en levensprocessen

Het boekje van Bernard Lievegoed over de bd-preparaten is opnieuw digitaal beschikbaar gemaakt. Lievegoed behandelt hierin de verschillende mest-, kiezel-, en compostpreparaten in een vergelijking van de levensprocessen zoals die vanuit de verschillende planeten-kwaliteiten te beschrijven zijn.

planetenkrachten-en-levensprocessen (pdf)

Wil je het boekje printen, kies dan voor de optie ‘printen als boek’ de opmaak is daarop […]

Heruitgave: Het landbouwbedrijf als individualiteit

De regenwormen, de koeien en de bijen, dat zijn de dieren die in de landbouw de belangrijkste bijdrage leveren aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de vitaliteit van de voeding.

Het begrip ‘individualiteit’ is uitdrukking van het streven op elke specifieke plek de daar geldende mogelijkheden en wetmatigheden als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering te ontdekken.

In […]

Koolstof en Stikstof, verslag van een studiedag

Welke vragen je in je leven of werk ook tegen komt, vragen over voeding, gezondheid, klimaat en milieu, altijd spelen stoffen daarbij een rol. Hoewel stoffen heel concreet zijn, hebben we ze nauwelijks in het bewustzijn. Kunnen we door een betrokken benadering verbinding krijgen met hun karakter en hun werking in levende organismen, in de […]

De stand der hemellichamen en hun invloed op aarde

thun-hemellichamenDe belangstelling voor de zaaikalender van Maria Thun neemt jaarlijks toe. Dat is een goede reden om de door haar geschreven inleiding over de kosmische ritmes opnieuw beschikbaar te maken. Voor deze uitgave werd de oorspronkelijke tekst uit 1973 – op een paar kleine aanpassingen na […]

Publicaties weer verkrijgbaar

landbundelBodem en bemesting, bijen op het boerenbedrijf, bedrijfsindividualiteit, het zijn een paar van de onderwerpen waarover de BD-Vereniging handzame brochures heeft uitgegeven. Die zijn nu weer rechtstreeks bij de BD-Vereniging te bestellen.

Kijk op de pagina publicaties voor een overzicht of bestel direct.[…]

Ledenblad Dynamisch Perspectief

dp201605-voorkantDynamisch Perspectief

Het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding verschijnt zes keer per jaar waarvan een themanummer. U leest erin over de ontwikkelingen en achtergronden van de biologisch-dynamische landbouw.
Wordt lid en u krijgt het blad automatisch thuisgestuurd!

Op deze website vindt u ook de reeds […]

LAND: ruimte voor nieuwe boeren

landbundelDe LANDbundel, vertelt 15 verhalen van pioniers die op de meest uiteenlopende manieren begonnen zijn met hun biologische bedrijf: van boomkweker tot groenteteler, van kleine stukjes tot 150 hectare aan een stuk. Op de Biobeurs in Zwolle werd op 21 januari 2016 tijdens de bundel gepresenteerd.

De […]

Breng het land tot bloei

bloeiBreng het land tot bloei

Een brochure vol positiviteit, met daarin het verslag van de twee winterconferenties die de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding heeft gehouden. Veel aandacht voor bijen en drachtplanten op de boerderij. En daarnaast een raportage over Warmonderhof – de opleiding voor BD-landbouw in […]