Home - BD-landbouw, BD-Vereniging - Transitiecoalitie Voedsel

Transitiecoalitie Voedsel

De grenzen van het huidige voedselsysteem worden zichtbaar: bodem, dieren en boeren raken uitgeput. De uitstoot is hoog. De macht in de keten is ongelijk verdeeld. Bij veel ziektegevallen is ongezond voedsel een van de oorzaken. De nadelen van een systeem waarin schaalvergroting en keiharde prijsconcurrentie dominant zijn, beginnen de voordelen teĀ  overvleugelen. Het roer moet om.

Deze diagnose is een van de belangrijkste drijfveren voor de Transitiecoalitie Voedsel. Meer dan zestig bedrijven, organisaties en experts hebben zich in deze coalitie verenigd. Zij willen naar een systeem waarin duurzaamheid en gezondheid voorop staan. De breedte van de coalitie maakt mogelijk dat er een groot draagvlak ontstaat. Ruimte en respect voor elkaars opvattingen en oplossingen is daarvoor noodzakelijk.

De BD-Vereniging neemt deel in deze coalitie. Ze werkt onder andere aan een beleidsnotitie voor de landbouw die in januari 2018 met vertegenwoordigers van het ministerie besproken zal worden. Het concept van die notitie is hieronder te lezen. Commentaar is welkom via piet@zonnehoeve.net!

Piet van IJzendoorn, voorzitter BD-Vereniging

Transitiecoalitie Voedsel: Visie op landbouw & landbouwbeleid