Home - BD-Vereniging - Schenken aan de BD-Vereniging

Schenken aan de BD-Vereniging

Schenken aan de BD-Vereniging

Onderstaande brief hebben we onlangs aan alle relaties van de BD-Vereniging gestuurd. Wil je hem zelf naar iemand doorsturen? Download de pdf schenken-aan-de-bd-vereniging.

Schenken aan de BD-Vereniging kan via

NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw

De BD-Vereniging is erkend als ANBI

foto: schenkgeld workshop van schenkgeld.org (D)

———————————————————————————-

Aan alle mensen die betrokken zijn bij de BD-Vereniging

Beste vriend, collega, belangstellende, harde werker, …

We hebben al veel gedaan dit jaar:
Samen met Toekomstboeren werkten we aan ‘Toegang tot land’ om meer jonge boeren te helpen aan een plek in de landbouw. Zoals bij het Themanummer LAND, de Winterconferentie en Voedsel Anders.
We hielpen tientallen boeren en boerinnen om elkaar te helpen. Met Intervisiegroepen, coachrelaties
BD-Beroepsontwikkeling en uitvoering Collegiale Toetsing voor Stichting Demeter.
We hielpen de Antroposofische Vereniging bij de organisatie van de Michaëlsdagen waar jonge mensen met elkaar ontdekken hoe ze in de wereld willen staan. En we ondersteunden nog meer projecten.
En dat deden we naast ons dagelijkse werk zoals het uitbrengen van ‘het beste tijdschrift’ over biologisch-dynamische Landbouw, de contacten met collega-instellingen en het beantwoorden van veel alledaagse en onalledaagse vragen over BD-landbouw.

En we willen nog veel meer doen!
De coaches die boeren begeleiden staan klaar voor een uitbreiding van hun doelgroep met mensen uit de handel en verwerking. De Landmarkt op de Winterconferentie krijgt een vervolg op de Bio-Beurs. Een publicatie over levenskrachten staat op stapel. En steeds meer mensen vinden in de BD-Vereniging een effectieve partner die met raad en daad mee kan werken aan hun initiatief.

Raakt het geld nu op…
Om alle activiteiten mogelijk te maken, geven we het geld uit dat we hebben. Voor de financiering van dit werk rekenen we, naast de contributie van de leden, op de vele kleine en grote giften die de BD-Vereniging jaarlijks krijgt.

Helpt u mee??
Zonder die giften raakt het geld op. Met die giften kunnen we elk jaar meer doen dan het vorige.
Daarom is elke gift, groot of klein, welkom op

NL77TRIO 0212188771 t.n.v. Ver voor bd-landbouw

Hartelijk dank namens alle mensen die baat hebben bij het werk van de BD-Vereniging,

Maria van Boxtel, penningmeester

PS: Hebt u zelf iets gegeven? Geef deze brief door aan iemand die ook mee wil helpen!