Home - Activiteiten - Kiezel en Kalk
Laden Evenementen

Studiedag over Kiezel en Kalk

voor artsen, leraren, therapeuten, landbouwers,  natuurwetenschappers en andere belangstellenden

Op 10 maart 2018 zal een vierde studiedag rond stoffen en hun processen georganiseerd worden. Het thema is Kiezel en Kalk. Het doel van de dag is om tot een meer betrokken benadering van deze stoffen te komen. Stoffen zijn heel concreet, maar het denken erover vaak afstandelijk.

De dag heeft een oriënterend karakter. Het idee is dat gezamenlijk onderzoek vanuit verschillende vakgebieden tot meer verdieping en verbreding leidt. Vanuit de secties woord, muziek en euritmie, gezondheidszorg, landbouw en natuurwetenschap van de Antroposofische vereniging (AVIN) zijn we een jaar aan het werk met deze stoffen.

Op 10 maart  willen we iets van onze bevindingen presenteren en er met zo veel mogelijk belangstellenden over in gesprek gaan.

De voorbereidingsgroep bestaat uit:
Irene Pouwelse vanuit euritmie
Huib de Ruiter vanuit gezondheidszorg
Jan Bokhorst vanuit bodemkunde
Antoon van Hooft vanuit de scheikunde
Louise Kelder vanuit geologie
Derk Klein Bramel vanuit landbouw.

Kiezel en Kalk spelen steeds weer een andere maar ook vergelijkbare rol bij bodem,  plant, dier en mens. Kunnen we die rol beter begrijpen als we de samenhang zien? En wat kan dat dan voor onze praktijk als boer, arts, leraar …. betekenen?

Datum: zaterdag 10 maart 2018, 10.00 tot 16.00 u zaal open om 9.30 uur
Plaats: Helicon, Socrateslaan 22a ,3707 GL Zeist. www.helicongebouw.nl

Kosten 25 euro inclusief koffie/thee en soep (voor verdere  lunch svp zelf zorgen)
Opgave via secretariaat@antroposofie.nl voor 1 maart 2017

Een uitgewerkt programma is vanaf 20 februari hier te vinden.